Ακρυλικά Βερνίκια

Σε περιπτώσεις που χρειαζόμαστε ανοιχτόπορο αποτέλεσμα σε ξύλα όπως το δρυς, χρησιμοποιούμε τα ακρυλικά βερνίκια τα οποία ακολουθούν τον πόρο του ξύλου και μας δίνουν ένα όμορφο αποτέλεσμα. Τα χρησιμοποιούμε επίσης όταν η βαφή του ξύλου μας είναι ανοιχτόχρωμη γιατί τα ακρυλικά βερνίκια δεν την επηρεάζουν ούτε την κιτρινίζουν.