Μονωτικά

Ετοιμα μονωτικά τα οποία βοηθούν στην μέγιστη δυνατή πρόσφυση του υλικού πάνω σε προϊόντα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της κατασκευής τους δεν επιτρέπουν την πρόσφυση του βερνικιού.

Τα μονωτικά ICRO προσφέρονται:

Ετσι, η αποκόλληση του φιλμ είναι ένα πρόβλημα στο οποίο η ICRO έχει βρει την λύση!