Πολυεστερικά προϊόντα

Τα πολυεστερικά προϊόντα χρησιμοποιούνται σε ξύλα πορώδη για γρήγορο γέμισμα με λιγότερο υλικό, αφού τα στερεά τους κυμαίνονται στο 90% με αποτέλεσμα να καλύπτουν άμεσα την επιφάνεια.