Βερνίκια Νερού Εσωτερικής Χρήσης

Τα βερνίκια νερού είναι υψηλής τεχνολογίας, άοσμα, μη τοξικά, ταχυστέγνωτα πολλών στερεών, με μέγιστη σκληρότητα και αντοχή στο χρόνο